A macska nincs felmászva a fára

A “nyelvi babona” kifejezést Szepesy Gyula vezette be hasonló című könyvében (Szepesy Gyula: Nyelvi babonák). Olyan nyelvhelyességgel kapcsolatos hiedelmeket ért alatta, melyeknek nincs valóságalapjuk, mégis sokan “hisznek bennük”.

Az egyik elterjedt babona szerint például a létigével alkotott -va, -ve igeneves szerkezet magyartalan. Pedig előfordul, hogy ennek szerkezetnek olyan jelentésárnyalata van, amely egy adott szövegkörnyezetben kifejezőbb, vagy akár az a megfelelő, például:

“A kocka el van vetve” – “A kockát elvetették.”

“Meg volt róla győződve, hogy…” – “Meggyőződött róla, hogy…”

“Napjai meg vannak számlálva.” – “Megszámlálták a napjait.”

“Ki lesztek téve a szélnek.” – “Kitesznek titeket a szélnek.”

Miközben a fenti szerkezetet üldözők-kerülők azt germanizmusnak tartják (holott nem az), helyettesítésére a “tötö” nyelv terjedt el, ami viszont az. A “tötö” nyelv alatt azt érti Szepesy, amikor “a -t, -tt képzős igenevet használják névszói állítmányul”, ez pedig “a német melléknévi igeneves kifejezéseknek szolgai, magyartalan fordítása, vagyis telivér germanizmus”. Például: “az ellátás nálunk biztosított”, “az előzés megengedett”, “a probléma még nem megoldott”. Ezek helyes alakjai: “az ellátás nyálunk biztosítva van”, “az előzés meg van engedve”, “a probléma meg van oldva”.

(Wikipedia: Nyelvi babona,Szepesy Gyula: Nyelvi babonák)