Android virtuális gépek gyorsabb futtatása

Az Intel oldalán található egy hasonló című cikk arról, hogyan lehet gyorsabbá tenni az Android virtuális gépek futását. Néhány egyszerű lépésből áll, és amennyiben az architektúránk is támogatja, valóban gyorsabb lesz virtuális környezetünk.

Amire érdemes figyelni:

  • Az Android SDK Managerben az Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM) komponens installálása valójában csak letölti a telepítőt, azt még külön, “kézzel” kell futtatnunk. Alapesetben a c:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\ könyvtárba kerül.
  • A telepítés nem fog sikerülni, ha az Intel VT-x / Virtualization Technology beállítás nem engedélyezett a BIOS-ban.
  • Csak azokat az Android API verziókat futtató virtuális gépek lesznek gyorsabbak, amelyekhez készült Intel x86 Atom System Image – ilyen például a 16, 17 és a 18-as, de a 19-es (most még) nem.
  • Természetesen a gyorsítás csak akkor jut érvényre, ha az adott virtuális gépen a megfelelő API verziót és Intel platformot (CPU/ABI) állítunk be.

HWSW App! 2013

Úgy alakult, hogy mint céges résztvevő, ott voltam az idei HWSW App!mobile-on. Ez az esemény egy igazi konferencia, a developer workshopokat leszámítva nem koszolja össze a kezét az ember. Sőt, igazából ott sem.

Idén a termékszemléletű fejlesztésre került a legnagyobb hangsúly. Ez a rendezvény nevében is megjelent: nem alkalmazás-, hanem termékfejlesztői konferencia. Vagyis, nem az a lényeg, hogy mi szeretnénk egy ilyen-olyan alkalmazást készíteni, sokkal inkább egy élményt vagy élmények sokaságát, amelyek egy- vagy nagy részét a mobilalkalmazásunk segítségével lehet átélni.

“Who cares if people think a product is user friendly if it’s the wrong product?” – Anders Ramsay

Az előadásokat három fő irányvonal, fejlesztői (dev), felhasználói élmény (UX), illetve üzleti témák köré csoportosították. Az különböző tematikájú előadások párhuzamosan zajlottak, illetve a workshopok esetében még csoportokon belül is előfordultak konkuráló alkalmak, például a legfrissebb Android és iOS verzió újdonságait bemutatók.

“Failure is just part of the culture of innovation. Accept it and become stronger.” – Albert Yu

A rendezvény jellemzően nem mutat konkrét utakat, megoldásokat, legkevésbé technikai jellegűeket, inkább segít megismerni a jelentősebb neveket a szakmában, az ő látásmódjukat, problémáikat, hozzáállásukat, jövőképüket. Ez nem nélkülözhetetlen sikeres termékek fejlesztéséhez, nem helyettesíti a technikai ismeretet, de sokat segít azok hatékony felhasználásában.

Két tavalyi előadás megtekinthető a HWSW YouTube csatornáján.

Hiperbeszéd

A különböző nyelvváltozatok (dialektusok) érintkezésekor megfigyelhető, érdekes jelenség a túláltalánosítás vagy hiperadaptáció. Az egyik nyelvváltozat beszélői megkísérlik átvenni a másik nyelvváltozat jellegzetességeit, de a két változat közötti megfeleléseket túláltalánosítják, ezért az utánzott nyelvváltozatban egyébként meg nem lévő formákat hoznak létre. Főbb esetek:

  • Hiperkorrekció: egy szó szabályos hangalakjának (vagy írásképének) eltorzítása, mert a beszélő úgy véli, hogy az helytelen, így „túlkorrigálja”. Például a mondta szót valaki úgy próbálja kiejteni, hogy /mond-ta/ a szabályos /monta/ helyett, vagy például a helyes szó kiejtése úgy, mint /heljes/. (forrás)
  • Hiperurbanizmus: a nem városi nyelvváltozat beszélői megkísérlik átvenni a városi nyelvváltozat jellegzetességeit, de a két változat közötti megfeleléseket túláltalánosítják. Például a saját nyelvjárásukban vót ’volt’, bót ’bolt’-féle alakokat használók, amikor megpróbálják utánozni az l-et is kimondó kiejtést, gyakran tévesen betoldanak egy l-et az olyan szavakba is, amelyekben az eredetileg nem volt benne (szölke < szőke, szolda < szóda stb.) Maga a jelenség nem újdonság a nyelvben, például boldog szavunk is így jött létre a korábbi bódog formából. (forrás)
  • Hiperdialektizmus: az egyik nyelvváltozat beszélői megkísérlik átvenni egy másik (nemsztenderd) dialektus jellegzetességeit, de a két változat közötti megfeleléseket túláltalánosítják. Például a nem ö-ző nyelvjárások beszélői gyakran olyankor is ö-t ejtenek az ö-ző nyelvjárásban beszélőket utánozva, amikor azok soha, így olyan szavakat hoznak létre, mint például a Köcskömét. Lehet hibás elemzés eredménye, például amikor színészek próbálnak utánozni nyelvjárásokat, de előfordulhat olyankor is, amikor a nyelvjárási beszélők saját nyelvjárásuk régebbi, kellőképpen már nem ismert formáinak fölelevenítésével próbálkoznak. (forrás)